Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Sınav Sonuçları

Tıp Fakültesi Dönem I

2000-2001

2001_2002

2003-2004

2005-2006